Skip to main content
Skip header

Software

2022

RACLAVSKÁ, Helena, Vladimír HOMOLA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Michal ŠAFÁŘ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ and Pavel KANTOR. Software umožňující modelování množství dispergovaných uhelných částic ze skládek SS01020432-V16. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]

2021

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Tomáš DOČEKAL, Tomáš VANTUCH and David SEIDL. SW aplikace pro řízení parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
VANTUCH, Tomáš, Lukáš PROKOP and Stanislav MIŠÁK. Software pro predikci nastavení energetických toků u objektů s HS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]

2020

VYSOCKÝ, Jan, Pavel PRAKS and Ladislav FOLTYN. Software pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě za abnormálních provozních podmínek sítě a při výskytu poruch v síti. Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, 2020. [Detail]
FOLTYN, Ladislav, Jan VYSOCKÝ and Pavel PRAKS. Optimalizační software - Optimalizační algoritmus. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan, Michal BĚLOCH, Pavel PRAKS and Ladislav FOLTYN. Optimalizační software - matematický model řízené distribuční sítě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]

2018

VO TIEN, Dung, Radomír GOŇO and Zbigniew LEONOWICZ. LoadFlowAnalysis. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
KRÁL, Martin and Radomír GOŇO. Výběr vhodných ochran pro generátor MVE. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]

2017

OŽANA, Štěpán, Tomáš ONDRACZKA, Radim HERCÍK and Jiří KOZIOREK. Simulační model fyzikálního chování ultrasonického senzoru. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]

2016

MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP and Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro výkonový balancér. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP and Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro aktivní řízení energetických jednotek. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří and Radomír GOŇO. Provozovatel LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří and Radomír GOŇO. Dispečer LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

KRÁL, Martin and Radomír GOŇO. Výběr vodní turbíny. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Firmware zařízení pro LPG pro studený start. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Aplikační software pro měnič kmitočtu univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

2013

HONUS, Stanislav, Tomáš VÝTISK and Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení specifických emisních limitů při ko-spalování tradičních a alternativních paliv. Centrum ENET, 2013. [Detail]
HONUS, Stanislav, Przemyslaw BUKOWSKI and Dagmar JUCHELKOVÁ. Technical-Economical Analysis For A Boiler Switched From Coal To Biomass. Centrum ENET, 2013. [Detail]
BUKOWSKI, Przemyslaw, Artur GROCHOWSKI, Stanislav HONUS and Dagmar JUCHELKOVÁ. Anti-Corrosion Method Selector 1.0. Software. Centrum ENET, 2013. [Detail]

2012

PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jindřich STUCHLÝ and Jakub VRAMBA. Software pro analýzu provozních stavů energetických jednotek. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]

2011

KOT, Tomáš and Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš and Vladimír MOSTÝN. Uživatelské rozhraní mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš and Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení kamerové hlavy. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš and Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA and Jan MATOUŠEK. Výpočtový software pro stanovení spotřeby reagentu čpavkové metody odsiřování DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Jan NEČAS, Dagmar JUCHELKOVÁ and Jiří ZEGZULKA. Software pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]