Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Software

2020

VYSOCKÝ, Jan, Pavel PRAKS a Ladislav FOLTYN. Software pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě za abnormálních provozních podmínek sítě a při výskytu poruch v síti. Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, 2020. [Detail]
FOLTYN, Ladislav, Jan VYSOCKÝ a Pavel PRAKS. Optimalizační software - Optimalizační algoritmus. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]

2018

VO TIEN, Dung, Radomír GOŇO a Zbigniew LEONOWICZ. LoadFlowAnalysis. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Výběr vhodných ochran pro generátor MVE. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]

2017

OŽANA, Štěpán, Tomáš ONDRACZKA, Radim HERCÍK a Jiří KOZIOREK. Simulační model fyzikálního chování ultrasonického senzoru. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]

2016

MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP a Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro výkonový balancér. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP a Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro aktivní řízení energetických jednotek. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Provozovatel LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Dispečer LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Výběr vodní turbíny. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Firmware zařízení pro LPG pro studený start. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Aplikační software pro měnič kmitočtu univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

2013

HONUS, Stanislav, Tomáš VÝTISK a Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení specifických emisních limitů při ko-spalování tradičních a alternativních paliv. Centrum ENET, 2013. [Detail]
HONUS, Stanislav, Przemyslaw BUKOWSKI a Dagmar JUCHELKOVÁ. Technical-Economical Analysis For A Boiler Switched From Coal To Biomass. Centrum ENET, 2013. [Detail]
BUKOWSKI, Przemyslaw, Artur GROCHOWSKI, Stanislav HONUS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Anti-Corrosion Method Selector 1.0. Software. Centrum ENET, 2013. [Detail]

2012

PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jindřich STUCHLÝ a Jakub VRAMBA. Software pro analýzu provozních stavů energetických jednotek. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]

2011

KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Uživatelské rozhraní mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení kamerové hlavy. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA a Jan MATOUŠEK. Výpočtový software pro stanovení spotřeby reagentu čpavkové metody odsiřování DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Jan NEČAS, Dagmar JUCHELKOVÁ a Jiří ZEGZULKA. Software pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]