Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Kód
TL01000274
Předmět výzkumu
Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) začneme budovat systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento systém bude mít podobu modulárních blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní. Všechny části systému budou propojené, aby mohlo dojít k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti a rozložení zodpovědnosti školitelů za vzdělávání doktorandů do vícera zdrojů.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
ÉTA
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam