Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení kritérií na spolehlivost programovatelných systémů měřicích, řídicích a bezpečnostních zařízení a na samočinnou kontrolu spolehlivosti ovládacích prvků.
Kód
ABCBU 54-07
Předmět výzkumu
): Podstatou navrhovaného projektu je nalezení metodiky pro stanovení kritérií na spolehlivost programovatelných systémů měřicích, řídicích a bezpečnostních zařízení a na samočinnou kontrolu spolehlivosti ovládacích prvků, která bude vhodná zejména pro aplikace a zařízení používaná v báňském průmyslu. Metodika bude přizpůsobována s ohledem na důlní prostředí a provozní podmínky a s ohledem na rozsah možného ohrožení. Následným srovnáním zjištěných skutečností s požadavky stávající báňské legislativy vypracovat návrh úprav příslušných ustanovení dotčených bezpečnostních předpisů.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Český báňský úřad
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam