Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zde naleznete publikace z OBD

Software

VO TIEN, Dung, Radomír GOŇO a Zbigniew LEONOWICZ. LoadFlowAnalysis. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Výběr vhodných ochran pro generátor MVE. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
OŽANA, Štěpán, Tomáš ONDRACZKA, Radim HERCÍK a Jiří KOZIOREK. Simulační model fyzikálního chování ultrasonického senzoru. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP a Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro výkonový balancér. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP a Tomáš VANTUCH. Aplikační SW pro aktivní řízení energetických jednotek. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Provozovatel LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Dispečer LDS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Výběr vodní turbíny. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL a Jiří KAZÁRIK. Firmware zařízení pro LPG pro studený start. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Aplikační software pro měnič kmitočtu univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HONUS, Stanislav, Tomáš VÝTISK a Dagmar JUCHELKOVÁ. Stanovení specifických emisních limitů při ko-spalování tradičních a alternativních paliv. Centrum ENET, 2013. [Detail]
HONUS, Stanislav, Przemyslaw BUKOWSKI a Dagmar JUCHELKOVÁ. Technical-Economical Analysis For A Boiler Switched From Coal To Biomass. Centrum ENET, 2013. [Detail]
BUKOWSKI, Przemyslaw, Artur GROCHOWSKI, Stanislav HONUS a Dagmar JUCHELKOVÁ. Anti-Corrosion Method Selector 1.0. Software. Centrum ENET, 2013. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jindřich STUCHLÝ a Jakub VRAMBA. Software pro analýzu provozních stavů energetických jednotek. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Uživatelské rozhraní mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení kamerové hlavy. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
ČECH, Bohumír, Zbyszek SZELIGA, Michal STÁŇA a Jan MATOUŠEK. Výpočtový software pro stanovení spotřeby reagentu čpavkové metody odsiřování DE-EMIS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
MLČÁK, Tomáš, Jan NEČAS, Dagmar JUCHELKOVÁ a Jiří ZEGZULKA. Software pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]