Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod
Kód
SP2019/164
Předmět výzkumu
V rámci studentské grantové soutěže bude provedena studie současného stavu možnosti termické likvidace kalů z ČOV ve stávajících energetických zařízeních ČR. Výsledky pak budou prezentovány na konferencích a budou sloužit jako podklady pro další výzkum.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam