Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum v oblasti optimalizovaného návrhu dopravních a skladovacích procesů s užitím zkušebních zařízení a simulačních technik.
Kód
SP2019/115
Předmět výzkumu
Předmětem jsou aktuální potřeby průmyslu v oblasti konstrukčních návrhů dopravních nebo skladovacích zařízení sypkých hmot. Požadavkem se stává stále rychlejší optimalizace konstrukčních a technologicko-procesních parametrů založených na zjištěných mechanicko-fyzikálních vlastnostech partikulárních hmot. Toho lze dosáhnout pomocí numerických modelů DEM simulací, které navíc eliminují finanční náročnost prvotních optimalizací prototypů inženýrských děl a dopravních procesů. Pro podporu užití simulací bude v rámci projektu využito zkušebních zařízení. Výzkum bude orientovaný také na optimalizace těchto zařízení pro konkrétní aplikace v oblasti dopravy, skladování a manipulace se sypkými hmotami.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam