Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Měřící stand pro testování vodokružné vývěvy.
Kód
SP2018/54
Předmět výzkumu
V rámci zkušebního měření vodokružné vývěvy bude na zkušebním stentu realizováno měření, které má za cíl stanovit provozní parametry. Tyto parametry jsou: tlaková, příkonová a účinností charakteristiky; spotřeba vody. Všechny tyto parametry resp. charakteristiky jsou důležité pro účelnější využití vodokružné vývěvy. Jejich realizace je prováděna za pomocí sady tlakových a teplotních čidel. Tlakovými čidly je opatřen vstup a výstup z vývěvy, z těchto hodnot se stanovuje aktuální tlakový poměr. Další jsou umístěny před a za měřící clonou, tyto nám stanovují objemový tok plynu. Vstupní a výstupní potrubí je opatřeno termočlánkem ke měření aktuální teploty a následně i hustoty plynu. Na základě naměřených dat můžeme následně určit jednotlivé veličiny důležité pro její provoz. Průtok vody do vývěvy odečítáme pomocí bubínkového průtokoměru v různých provozních stavech. Na elektromotoru kapalino - kružné vývěvy bude měřen izolační odpor, kapacita ztrátových činitelů, impedance, napěťové závislosti izolačního odporu nebo částečných výbojů, kontrola strojů termovizí zkoušky mezizávitové izolace vinutí aj. Předkládaný projekt přináší inovativní řešení zaměřené na zvýšení efektivity procesu komprese/evakuace plynu a s tím spojené zvýšení konkurenceschopnosti případné realizované technologie.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam