Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zvyšování efektivnosti a snižování emisí energetických zařízení dle nových požadavků BAT
Kód
SP2018/52
Předmět výzkumu
1. Seznámení se s problematikou nové legislativy v ochraně ovzduší platné po roce 2021 (Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení). 2. Predikce dopadu nových požadavků BAT na provoz a provozovatele energetických zařízení. 3. Posouzení stávajících metodik a instrumentací pro stanovení kvantitativních a kvalitativních parametrů plynných emisí a tuhých emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vzhledem k novým požadavkům BAT 4. Návrh a úpravu metodik a instrumentací modifikovaných dle nových požadavků BAT
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam