Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum variability EC/OC v ovzduší během inverzního charakteru počasí.
Kód
SP2018/46
Předmět výzkumu
Výzkum se zaměří na identifikaci forem výskytu uhlíku v prachových částicích (PM10) odebraných během inverzního charakteru počasí. Dlouhodobě zhoršené rozptylové podmínky vedou ke vzniku smogových situací a s tím souvisejícím nárůstem koncentrací prachových částic. V prachových částicích bude stanovena koncentrace organického (OC) elementárního (EC) uhlíku, black carbon (BC) a případně dalších látek vyskytujících se v prachových částicích. Současně s odběrem prachových částic budou sledovány vybrané meteorologické parametry např. teplota, relativní vlhkost vzduchu, směr větru aj. Získané informace budou sloužit pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší a vlivu meteorologických parametrů během inverzního charakteru počasí a bez inverze. Projekt je významný z hlediska ochrany lidského zdraví, jelikož nadlimitní koncentrace PM jsou spjaty se zdravotními riziky. Projekt může přispět k identifikaci hlavních zdrojů znečišťování ovzduší během smogových situací a umožnit nastavení účinných nápravných opatření.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam