Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum v oblasti technologií pro smart grids
Kód
SP2017/159
Předmět výzkumu
V souladu se všemi strategickými dokumenty EU a ČR v oblasti smart grids jsou v popředí zájmu oblasti výzkumu zaměřené na řízení mikrosítí, elektromobilitu, využití obnovitelných zdrojů nebo v neposlední řadě problematika akumulace elektrické energie. Tento projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na výše uvedené aktuální témata a jejich vzájemnou kombinaci a interakci. V oblasti mikrosítí je výzkum zaměřen na problematiku ostrovních provozů energetických jednotek, v oblasti elektromobility je projekt zaměřen na vzájemnou interakci elektromobilů a ostrovních jednotek nebo distribuční sítě s ohledem na koncepci „vehicle to grid“ a "vehicle to home“ a vzájemné sdílení akumulační kapacity mezi ostrovními energetickými jednotkami prostřednictvím elektromobilů. V oblasti řízení mikrosítí je kladen důraz na vývoj systému řízení se zaměřením na možnost udržování vyrovnané bilance toků energií mezi jednotlivými mikrosítěmi. K výše uvedeným předmětům výzkumu a vývoje bude využito sofistikovaných metod založeným na prvcích umělé inteligentce, strojovém učení nebo bio-inspirovaných predikčních metodách.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam