Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Návrh zařízení pro kalibraci vstupních a optimalizaci výstupních parametrů DEM.
Kód
SP2017/94
Předmět výzkumu
U konstrukčních návrhů inženýrských děl, jako jsou dopravní a skladovací zařízení sypkých hmot, je dnes trendem vycházet a opírat se o numerické modely DEM simulací. Takto lze zvýšit ekonomickou efektivitu výroby nových, nebo optimalizovat stávající inženýrská díla. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh kalibračních zařízení, sloužících k výzkumu a optimalizaci vstupních i výstupních parametrů pro metodu diskrétních prvků, s praktickým uplatněním u modelování dopravních a skladovacích systémů.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam