Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj koncepce řízení aktivní inteligentní sítě
Kód
SP2015/178
Předmět výzkumu
Na VŠB-TUO byla za podpory projektů SGS řešených v předchozích letech vytvořena energetická koncepce včetně systému řízení určená pro napájení rodinného domu s možností provozu v ostrovním režimu, přičemž jako zdroje elektrické energie byly využity výhradně obnovitelné zdroje s možností distribuce energie v rámci dne za pomocí akumulačního systému. Předmětem výzkumu v rámci projektu je vývoj výše popsané koncepce pro větší prvek sítě, čímž je myšlena např. mikro síť, charakterizována pro tento projekt budovou Automatizovaného dopravního centra (ADC), která slouží jako automatizované parkoviště v areálu kampusu VŠB-TU Ostrava. V rámci projektu se předpokládá vývoj koncepce řízení a dobudování energetické platformy ADC, která umožní energetickou soběstačnost ADC a umožní testovat metody pro zvýšení energetické soběstačnosti této mikrosítě. Jedná se tak o přesunutí využití energetické platformy do vyšší výkonové hladiny při respektováním všech interakcí a získaných poznatků z výkonové hladiny odpovídající toku výkonu v rodinném domu vyvíjené v předchozích projektech. Hlavními požadavky na energetickou koncepci jsou energetická soběstačnost, využití výhradně obnovitelných zdrojů elektrické energie, možnosti akumulace elektrické energie a provoz s vyrovnanou bilancí mezi výrobou a spotřebou elektrické energie a systém řízení založený na metodách umělé inteligence a metodách strojového učení.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam