Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Návrh zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot
Kód
SP2015/137
Předmět výzkumu
U konstrukčních návrhů inženýrských děl jako jsou dopravní a skladovací zařízení sypkých hmot je potřeba stále více vycházet a opírat se o co nejpřesnější hodnoty mechanicko – fyzikálních vlastností těchto hmot. Při nedostatečné tekutosti prášků je zapotřebí jeho fluidizace ke zlepšení tokových vlastností. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh zařízení, sloužícího k výzkumu fluidizačních režimů a aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s následným praktickým uplatněním u dopravních a skladovacích systémů. (provzdušňovací trysky zásobníků, pneumatická doprava, atp.)
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam