Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum v oblasti autonomních energetických jednotek.
Kód
SP2016/128
Předmět výzkumu
S ohledem na energetickou koncepci EU a ČR, novelu Energetického zákona platného od roku 2016 a Národního akčního plánu pro chytré sítě z roku 2015 (NAP SG) je zřejmé, že v budoucnu bude mimo jiné kladen důraz na výkonové balancování distribučních sítí z pohledu zdrojů nestabilních (FVE, větrné elektrárny) a konečnými spotřebiteli. Tento projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na oblast akumulace elektrické energie v místě spotřeby, které automaticky a v reálném čase spolupracují s nadřazenými zařízeními v distribuční síti a zajišťují vyváženou energetickou bilanci mezi výrobou a spotřebou. Akumulace energie je historicky velmi žádanou technologií. Časově proměnlivá spotřeba vyžaduje velké výkony zdrojů, dimenzované na dobu špiček spotřeby. Tato skutečnost je navíc zdůrazněna novými instalovanými obnovitelnými zdroji, jako jsou převážně fotovoltaické a větrné elektrárny. Pro následné zabezpečení stability elektroenergetických sítí je vyžadováno poměrně velkých výkonů. Tyto technické, ekonomické i bezpečnostní problémy je možné řešit akumulací energie. Klasické systémy energie jsou na hranici fyzikálních možností. Přečerpací elektrárny jsou využívány běžně. Jejich potenciál je již téměř vyčerpán podobně jako u vodních elektráren - geografické podmínky - účinnost je na hranici současných možností. Jednou s možností zvýšení stability sítě je vytvoření decentralizovaných akumulačních jednotek, například v bytových domech. Z pohledu koncového spotřebitele, tato jednotka přináší ekonomické benefity v podobě úspory financí za elektrickou energii, z pohledu energetické sítě jsou ve vyrovnávání nedostatků, či nadbytků v energetické síti.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam