Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Mezioborové studium chování paliv
Kód
SP2015/64
Předmět výzkumu
Výzkum je zaměřena na problematiku mezioborových dopadů využívání paliv. Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. V současné době probíhá vývoj peletizace, termická konverze a studium dopadů termické konverze na materiálech z průmyslových výrob, odpadech a rostlinných materiálech. Výzkum bude pokračovat, v centru pozornosti bude zejména možnost jejich termické konverze a dopady na emise a imise. Z hlediska materiálů- surovin budou sledovány vlastnosti jako je například mechanická odolnost, tvrdost a odolnost vůči vlhkosti, fyzikální vlastnosti, chemické složení. Základem tohoto projektu budou odběry rostlinných a odpadních materiálů, které budou sloužit jako základní surovina. Budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických. Proces bude sledován i z hlediska systémových toků, účinností, vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů. Experimenty budou realizovány v laboratořích Centra ENET a HGF.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam