Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum chování uhlíku během termických procesů
Kód
SP2016/173
Předmět výzkumu
Výzkum bude zaměřen na identifikaci forem výskytu uhlíku během termických procesů (spalování nebo pyrolýza) pro uhlí s různým stupněm prouhelnění a biomasu různého původu. Poměr koncentrace elementárního uhlíku a organického uhlíku bude využit pro posouzení účinnosti termických procesů pro jednotlivé energetické zdroje. Formy výskytu uhlíku budou sledovány i v imisích pro posouzení vlivu spalovacích procesů z lokálních topenišť na celkovou imisní zátěž a tvorbu sekundárních organických aerosolů.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam