Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Procesní studie pneumatického dopravního systému
Kód
SP2016/159
Předmět výzkumu
Cílem projektu jsou výzkumné aktivity v oblasti pneumatické dopravy sypkých materiálů v potrubních systémech. Základem projektu by mělo být vybudování potrubního systému s řadou kontrolních a měřících míst, ve kterých budou monitorovány např. tlakové ztráty, množství dopravované sypké hmoty nebo výkonnostní charakteristiky zdrojového místa tlakové energie, a mnoho dalších. Potrubní systém by se měl svými rozměrovými a výkonnostními parametry co nejvíce přiblížit průmyslové sféře, využívající ve svých technologiích pneumatické systémy pro dopravy sypkých materiálu. Hlavní důraz je kladen na minimální energetickou náročnost zdroje tlakové energie při maximálním dopravovaném množství materiálu. Pneumatická doprava v sobě skrývá obrovské možnosti uplatnění pro nejrůznější aplikace a technologie v širokém spektru odvětví. Výsledky z projektu budou sloužit pro modernizační aplikace zastaralých systémů v průmyslové sféře s využitím nových nízkoenergetických technologií.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam