Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Snižování emisí NOx a Hg v energetice České republiky
Kód
SP2016/154
Předmět výzkumu
V rámci projektu bude provedeno posouzení možností snižování emisí NOx a Hg ve spalinách ze spalování fosilních paliv s ohledem na nejnovější poznatky a zkušenosti získané aplikovaným výzkumem Akreditovaného pracoviště centra ENET.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam