Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum vlivu katalyzátoru a technických parametrů na vlastnosti a výtěžnost procesních plynů vznikajících v zařízeních termochemické degradace
Kód
SP2014/54
Předmět výzkumu
V současné době je v ČR i ve světě kladen velký důraz na využívání energie z obnovitelných zdrojů a odpadů s omezením závislosti na fosilních palivech. Z tohoto důvodu je nutné hledat účinná energetická zařízení a ekologické zdroje energií, jako alternativu za stávající zdroje energie. Předmětem tohoto výzkumu bude vliv katalyzátorů a procesních podmínek (teplota procesu, doba zdržení, granulometrie aj.) na procesní plyny vzniklé termickým zpracováním biomasy a odpadních materiálů. Pro experimenty budou odzkoušeny různé druhy a formy paliv i v podobě peletovaných materiálů a to hlavně z důvodu, že dojde ke snížení prašnosti, lepší manipulovatelnosti, zvýšení denzity, zlepšení tokových vlastností a v některých případech dochází i ke zlepšení možnosti dávkování materiálů.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam