Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Porovnání termických metod redukčního zpracování odpadů s tepelným obsahem.
Kód
SP/2010117
Předmět výzkumu
Účelem tohoto projektu je získat informace o zpracovatelnosti odpadů s tepelným obsahem a tím přispět k optimalizaci energetického využití těchto odpadů. Vybrané druhy odpadů budou zpracovány termickými redukčními metodami s následným porovnáním jejich účinností ve smyslu kvality jednotlivých produktů procesu pro konkrétní odpad. Z hlediska legislativně vymezených priorit je indikátorem snížení zátěže životního prostředí minimalizací skládek tuhých odpadů. Termické metody zpracování odpadů představují progresivní způsob pro zhodnocování tříděných odpadů, jedná se o energeticky nezávislý, ekologický a účinný proces s možností využití tepla. Podstatou projektu je základní výzkum a stanovení podmínek vzniku plynných a tuhých produktů s cílem získat v produktu využitelné složky pro následné technologické využití.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam