Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhranič 2020 2020
i-AIR REGION 2018 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020077 R-mat separace - ekologická aplikace 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015702 Výzkum a vývoj aplikace pro SMART řízení podniku 2019 2022
FV40411 Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city 2019 2022
EG17_107/0012463 Optimalizace toku energií mezi vysokokapacitním energetickým úložištěm napájené solárními články a distribuční sítí 2018 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS7772026 Veolia Energie,Čech-V,933 2020 2025
HS7772030 ČEZ Energetické služby,K- 2020 2023
HS7772028 Metrostav,Stáňa,603426085 2020 2021
HS7772043 Unipetrol RPA,Matoušek,93 2020 2021
HS7772051 Metrostav a.s.,Stáňa,5597 2020 2021
HS7772053 Frontech s.r.o., Frantík 2020 2021
HS7772054 Frontech s.r.o., Frantík 2020 2021
HS7772055 Frontech s.r.o., Frantík 2020 2021
HS7772003 Energotrans,Stáňa,9336 2020 2020
HS7772004 MARTIA,Pumprla/Čech,9332 2020 2020
HS7772005 ORGREZ, a.s., Matoušek, 9 2020 2020
HS7772006 ORGREZ, Pumprla, 9335 2020 2020
HS7772007 Veolia Energie ČR, Pumprl 2020 2020
HS7772008 Liberty Ostrava a.s., Jur 2020 2020
HS7772009 Plzeňský Prazdroj,a.s.,Pu 2020 2020
HS7772010 METROSTAV a.s., Stáňa, 93 2020 2020
HS7772011 TENZA, Stáňa, 9336 2020 2020
HS7772012 VAPES CE, Matoušek, 9332 2020 2020
HS7772013 TAMEH Czech, Matoušek, 93 2020 2020
HS7772014 C-Energy, Matoušek, 9332 2020 2020
HS7772015 Hyundai Motor Manufacturi 2020 2020
HS7772016 VEOLIA Energie ČR, Čech/P 2020 2020
HS7772017 INNOGY Energo, Stáňa, 933 2020 2020
HS7772018 Plzeňský Prazdroj, Pumprl 2020 2020
HS7772019 TAMEH Czech, Pumprla, 933 2020 2020
HS7772020 ČEZ, a.s., Stáňa, 9336 2020 2020
HS7772021 Vítkovice Cylinders, Pump 2020 2020
HS7772022 ORGREZ, Pumprla, 9335 2020 2020
HS7772023 DUP - družstvo, Frantík - 2020 2020
HS7772024 Innogy Energo, Stáňa, 933 2020 2020
HS7772025 PROVYKO,Matoušek,9332 2020 2020
HS7772027 innogy Energetika Plhov,S 2020 2020
HS7772029 PWR Composite,Mišák,77567 2020 2020
HS7772031 Energotrans,a.s., Stáňa,9 2020 2020
HS7772032 Tenza a.s., Čech,9332 2020 2020
HS7772033 Energo Příbram,s.r.o.,Stá 2020 2020
HS7772034 Plzeňský Prazdroj,Portužá 2020 2020
HS7772035 Plzeňský Prazdroj,Čech,93 2020 2020
HS7772036 PROVYKO,Matoušek,9332 2020 2020
HS7772037 EKOL,spol. s.r.o.,Stáňa,5 2020 2020
HS7772038 ČEZ a.s.,Stáňa,9336 2020 2020
HS7772039 EKO CARBO -JULIA Sp.z o.o 2020 2020
HS7772041 LB Cemix,s.r.o.,Nečas,310 2020 2020
HS7772042 GENTEC CHP,Stáňa,9336 2020 2020
HS7772044 Sako Brno, a.s., Matoušek 2020 2020
HS7772045 EFG Rapotín, Čech 9332 2020 2020
HS7772046 VVUÚ a.s., Nečas,3127 2020 2020
HS7772047 Schneider Electric CZ, s. 2020 2020
HS7772048 PRECHEZA a.s.,Nečas,3127 2020 2020
HS7772049 INVELT SERVIS, s.r.o., Če 2020 2020
HS7772050 EFG Waste logistic s.r.o. 2020 2020
HS7772052 TAMEH Czech,Čech,9332 2020 2020
HS7772056 Veolia Energie ČR, Nečas 2020 2020
8JPL19020 Využití katalyzátorů k redukci emisí škodlivin ze spalování odpadní biomasy 2019 2020
HS7771926 G-Team,Pumprla,9335 2019 2020
HS7771944 TnG-Air.CZ,Horák,9339 2019 2020
HS7771952 Dopravní podnik Ostrava,M 2019 2020
HS7771957 G-Team, Pumprla, 9335 2019 2020
HS7771969 ORGREZ,Matoušek,9332 2019 2020
HS7771971 G-Team, Pumprla, 9335 2019 2020
HS7772002 Zlatý beránek,Frantík,572 2019 2020
HS7771863 Vysoké učení technické v 2018 2020
EF16_019/0000753 Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií 2017 2022

Ministerstvo životního prostředí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší - IIS 2018 2020

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023
07149/2020/ŽPZ Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší 2020 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
SS01020432 Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí 2020 2022
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2021
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023
TH04020180 Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu. 2019 2022
TK02010187 Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy 2019 2022
TH04010239 Zvýšení úspor a efektivity parkovacích systémů pro dopravní prostředky 2019 2021
TJ02000031 Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN 2019 2021
TJ02000157 Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence 2019 2021
TJ02000327 Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení 2019 2021
TJ02000333 Výzkum a optimalizace výrobního procesu a mechanických vlastností vstupních surovin pro výrobu tvrdých feritových magnetů. 2019 2021
TK02020099 Výzkum a realizace prototypu multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch / voda – voda, s progresivním autonomním energetickým managementem 2019 2021
TN01000007 Národní centrum pro energetiku 2019 2020
TL01000274 Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů 2018 2021
TK01020101 Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů 2018 2020
TH02020183 Zvýšení účinnosti výroby stlačeného vzduchu v kompresorových stanicích pomocí ORC kompresoru. 2017 2020
TH02020191 Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy 2017 2020
TH02030120 Termické zpracování zbytků po suché fermentaci 2017 2020
TH02030922 Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích 2017 2020
TH02030925 Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu 2017 2020

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
PDI/APM/2018/1/00029/U/001 Environmental Safety of Biosolids in the Circular Economy - EnviSafeBio 2019 2020