Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř Termických Procesů

Laboratoř se zabývá poskytováním služeb a výzkumem v oblasti termického zpracování odpadních materiálů a alternativních paliv se zaměřením na maximální efektivitu celého procesu. Cílem výzkumu termického zpracování odpadních materiálů je vývoj nových jednotek určených pro energetické a materiálové využití široké škály odpadů. Laboratoř se dále věnuje problematice produkce energie z malých zdrojů a technologiím „Waste-to-energy“.

Laboratoř pro výzkum vysokoteplotních vlastností surovin

Laboratoř se specializuje na výzkum redukčních procesů a testování vysokoteplotních vlastností surovin v prostředí technologických plynů. Výzkumná činnost je zaměřena na stanovení základních technologických charakteristik kusové železné rudy, metalurgických pelet a aglomerátu, případně briket či pelet z železorudných metalurgických odpadů. V laboratoři je testována redukovatelnost a rozpadavost (změny pevnostních vlastností) těchto materiálů za podmínek simulující poměry v šachtě vysoké pece.

Laboratoř tepelných procesů a proudění

Laboratoř se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum spalování, proudění, přenosu tepla, sušení, sorpce škodlivin ve fluidním kotli a řešením problematiky záměny konvenčních paliv za alternativní. Výzkumná činnost rovněž zahrnuje rozvoj matematických modelů jednotlivých dějů a jejich verifikování prostřednictvím experimentálních měření.

Pracoviště modelování fyzikálních a chemických dějů

Laboratoř přípravy paliva a peletizace

Pracoviště se zabývá peletizací materiálů. Peletizace představuje metodu úpravy materiálů, díky níž dojde k zvýšení měrné hmotnosti a zlepšení tokových vlastností.