Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vodíkové vlaky v Moravskoslezském kraji

Vodíkové vlaky v Moravskoslezském kraji
Nové možnosti železniční dopravy s využitím moderních technologií a vodíku tak, aby byla železniční doprava efektivní a zároveň šetrná k životnímu prostředí, řeší nový projekt za podpory Technologické agentury České republiky.

Dne 15.12.2021 bylo na společném jednání zástupců Centra ENET VŠB-TUO, Správy železnic a Moravskoslezského kraje slavnostně zahájeno řešení projektu s názvem "Snížení energetické náročnosti a negativních vlivů na životní prostředí u železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon". Projekt je podpořen Technologickou agenturou České republiky a jeho cílem je snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím vývoje metodiky pro přípravu infrastruktury pro vlaky s alternativním pohonem. Jako nástroj pro přípravu infrastruktury bude vyvinuta metodika, která umožní na základě vhodně definovaných technických (jízdní profil trati, konfigurace železničního svršku, grafikon vlakové dopravy) a ekonomických (náklady na vozo kilometr) parametrů tratě, s ohledem na lokální dostupnost zdrojů zvolit pro danou trať vhodný druh alternativního pohonu a pro tento typ pohonu definovat technické požadavky na infrastrukturu (včetně určení pořadí, v jakém tyto změny realizovat). Řešení bude využitelné pro provozovatele tratí, pro objednatele osobní či nákladní dopravy i pro jednotlivé dopravce.

Jednání zahájil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka, který prezentoval vize rozvoje vodíkové mobility v kraji, jeho prezentaci doplnil Radek Podstawka, náměstek hejtmana moravskoslezského kraje pro oblast dopravy. Následovala prezentace prof. Stanislava Mišáka a doc. Lukáše Prokopa, ve které stručně představili základní parametry projektu. Následovala živá diskuze, do které se aktivně zapojili Ing. Jiří Cigánek a Ing. Pavel Mareček zástupci Správy železnic, státní organizace.

Z diskuze vyplynulo určení vhodné trati pro přípravu analýzy nasazení vlaků s alternativním pohonem. Cílem analýzy bude zejména výpočet potřebného objemu paliva a způsob zajištění dostatečného množství elektrické energie pro provoz veškerých technologií.

Další jednání se uskuteční koncem ledna 2022.

Za řešitelský tým projektu: doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.

Vloženo: 15. 12. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět