Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mobilní zařízení na zpracování odpadního asfaltového obrusu

Mobilní zařízení na zpracování odpadního asfaltového obrusu
Spolupráce na návrhu zařízení pro separaci a recyklaci asfaltového obrusu a jeho testování při laboratorních i provozních zkouškách.

V rámci spolupráce s průmyslovým sektorem, podpory výzkumu a ekologizace ve stavebním a energetickém sektoru je v současné době realizován projekt R-Mat separace. Pracovníci Centra ENET, divize TCO Vítkovice a firmy MOBIKO Plus, a.s., úspěšně spolupracují na návrhu zařízení pro separaci a recyklaci asfaltového obrusu a testování při laboratorních i provozních zkouškách tohoto zařízení. Společný výzkum probíhá také při vývoji nových asfaltových směsí za účelem zvýšení podílu a znovuvyužití odpadního materiálu z dopravních komunikací. Cílem výzkumu a vývoje je konstrukce nového mobilního zařízení na zpracování odpadního asfaltového obrusu a recyklace kameniva v něm použitém, kdy je možné využít i jinak nepotřebný odpadový materiál nad úroveň doposud možné recyklace.  Přínosem z hlediska energetického je zde tedy nižší podíl vstupních energií do výroby nové směsi, z ekonomického hlediska dojde ke snížení nákladů na přípravu primárních surovin, a to především pak nového kameniva do směsí. Nesmíme opomenout také enviromentální aspekt, kdy se sníží ekologická zátěž právě navýšením recyklace.

V současné době probíhají laboratorní testy nových směsí, stanovování míry zlepšení podílu recyklátu nově použitou technologií a také je již hotový návrh, realizace, oživení a ostré provozní zkoušky velké prototypové jednotky. V následujícím období dojde k částečné automatizaci a osazení nových měřících bodů pro sběr dat. Celé zařízení čekají také zkoušky v ostrém provozu.

Vloženo: 3. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět