Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V Beskydech se jednalo o nových metodách řízení elektrických sítí

V Beskydech se jednalo o nových metodách řízení elektrických sítí
Workshop o možnostech využití moderních matematických metod k výpočtům a simulacím provozních parametrů elektrických sítí.

V minulém týdnu se v Kunčicích pod Ondřejníkem konal workshop, jehož cílem byla diskuze nad možností využití moderních matematických metod k výpočtům a simulacím provozních parametrů elektrických sítí. Tyto metody můžou provozovatelům elektrických sítí poskytnout nástroje, které umožní testování řady provozních scénářů ve velmi krátkém čase, výsledkem je potom optimální varianta konfigurace elektrické sítě například s ohledem na minimalizaci ztrát nebo minimalizaci zkratových proudů. Workshop se konal v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR s názvem "Chytrý systém řízení energie energetických sítí". Hlavním pořadatelem workshopu byl prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., který je současně hlavním řešitelem projektu. Akce se zúčastnili kromě zástupců VŠB – TUO (Centrum ENET, FEI, IT4I) také spoluřešitelé z VUT v Brně a zástupci aplikačních garantů, jmenovitě ABB s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s. a EG.D., a.s. Další pracovní setkání je plánováno na únor příštího roku.

Vloženo: 3. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět