Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 1. 2021!

Energetická platforma budoucnosti?

Energetická platforma budoucnosti?
Multioborové vědecké zázemí pro vývoj metod a technologií k zajištění surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti pro energetiku, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), vyroste v kampusu VŠB-TUO.

CEETe bude unikátní a jedinečné výzkumné centrum, které nemá konkurenci ani na evropské úrovni, a které bude prezentovat moderní metody pro přeměnu odpadů a jiných alternativních paliv na užitečné formy energie. Projekt bude poutavou formou ukazovat, kam by se měla ubírat moderní, vyspělá společnost, vnímající zodpovědnost nejen za aktuální, ale především budoucí stav životního prostředí. CEETe je mobilní, škálovatelný a modulární. „Každý region nejen naší republiky, ale i ve světě, je unikátní, se specifi ckými potřebami, proto se dá CEETe přestavět a přizpůsobit se potřebám každého regionu,“ přibližuje jeho výhody Stanislav Mišák, ředitel Centra ENET, pod jehož taktovkou obě centra vznikají. Velký důraz v rámci tohoto projektu je kladen nejen na vědu a výzkum, ale i na edukaci studentů. „Unikátní pro studenty bude to, že všechny technologie, využívající se na transformaci energetiky, najdou pod jednou střechou,“ vysvětluje vědec. Studenti díky tomuto multifunkčnímu polygonu získají nové znalosti, které pak uplatní v praxi.

Na své si ale přijdou také firmy, které budou mít v CEETe funkční infrastrukturu, na níž budou pracovat právě studenti VŠB-TUO. „Vznikne pro ně jakási klientela budoucích zaměstnanců,“ dodává. Myšlenka polygonu se zrodila na Centru ENET, na projektu ale spolupracují všechny fakulty VŠB-TUO. „Například s Fakultou materiálově-technologickou spolupracujeme na vytvoření konceptu materiálů pro jednotlivé druhy odpadu, s Fakultou strojní pracujeme na vývoji plazmatického zplyňování, které je důležité pro výrobu vodíku, s Ekonomickou fakultou řešíme ekonomický model celého zařízení, a s Fakultou elektrotechniky a informatiky vytváříme celý management řízení,“ přibližuje zapojení fakult Stanislav Mišák, který si pochvaluje, že z každého týmu napříč fakultami se podařilo získat skupinu expertů, která byla zařazena do tzv. boardu, v rámci něhož se stále spolupracuje.

Celý CEETe je koncipován také jako výkonový balancér pro univerzitní kampus. „Vyrostla tady řada budov a unikátních pracovišť, která potřebují elektrickou energii. Její limit v rámci kampusu je pochopitelně konečný, náš CEETe ale bude fungovat jako balancér výkonových, energetických a dalších výkyvů,“ vysvětluje Stanislav Mišák. Už při architektonickém návrhu se počítalo s dvojnásobnou kapacitou akumulačního bloku, kterou bude CEETe sdílet do jiných budov v rámci areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zbytkové teplo pak bude využíváno na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu Institutu environmentálních technologií, se kterou bude CEETe sousedit. Částečně je naprojektována také přípojka pro novou budovu Ekonomické fakulty. „Veškerou zbytkovou energii jsme schopni sdílet s ostatními, díky čemuž snížíme náklady na provoz celého kampusu,“ říká Mišák.

Střecha CEETe bude fungovat jako sběrač dešťové vody, která bude využívána nejen jako šedá voda pro všechny sociální zařízení v rámci kampusu, ale i pro výrobu vodíku elektrolýzou. „Budova bude disponovat také fotovoltaikou, která bude vyrábět energii pro naši vlastní potřebu i pro potřeby nabíjení velkého bateriového bloku, který bude sloužit jako záložní zdroj při výpadku energie v celém kampusu,“ přibližuje jedinečnost budovy Stanislav Mišák.

Projekt by se měl stát pilotním v transformaci energetiky v Moravskoslezském kraji. „Díky němu jsme propojeni s ostatními projekty v Moravskoslezském kraji, ať už to je vodíkové údolí, vodíkové město, anebo living lab v rámci MSIC,“ uzavírá Mišák. Právě zmiňovaný vodík je jedním z hlavních produktů, který vznikne transformací energií či dalších zdrojů. „V našem centru budeme rezentovat výrobu vodíku čistou cestou, ekologicky, s minimální uhlíkovou stopou a maximálním zapojením technologií pro zapracování odpadů a jejich přeměnou na užitečné formy energie, přičemž součástí CEETe bude i plnící vodíková stanice a dobíjecí stanice pro elektromobily“ říká.

Stanislav Mišák doufá, že v roce 2023 se univerzita bude moct chlubit unikátním funkčním testbedem pro demonstraci nejmodernějších metod a technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky pro oblast moderní energetiky.

 

Projekt Vybudování výzkumné infrastruktury – Centra energetických a Environmentálních Technologií-Explorer byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Vloženo: 23. 11. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9370 - Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie
Zpět