Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum ENET se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti transformace vstupních surovin, zejména z odpadů a alternativních paliv, na využitelné formy energie a jejich následné efektivní využívání.Cílem Centra ENET je výzkum a vývoj obnovitelných energetických zdrojů bez škodlivých vlivů na životní prostředí, zahrnující nové technologie dopravy a zpracování energetických surovin, jejich efektivní energetickou transformaci a moderní řešení tzv. mikrogridů elektrické i tepelné energie s využitím akumulace.

Historie Centra

V září roku 2010 byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě dotace ve výši 316,6 mil. Kč za účelem realizace projektu ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie – CZ.1.05/2.1.00/03­.0069 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem vlastního projektu ENET bylo vybudování Vysokoškolského ústavu CENET – Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie se zaměřením na výzkum a vývoj propojených technologií a strojního zařízení pro kompaktní energetické jednotky, zahrnující nové technologie dopravy a zpracování energetických surovin, jejich efektivní energetickou transformaci pro připojení na síť. Všechny fáze zpracování a transformací provází související technologie čištění všech produktů a zplodin. Výstupem bude uživatelsky konfigurované (různé typy vstupu a výstupu) a výkonové škálovatelné zařízení (provoz). Realizace projektu přispěla ke kvalitativně novému pojetí souvisejících vzdělávacích programů VŠB-TUO a integrovala výzkumné týmy ze čtyř fakult VŠB-TUO a Centra nanotechnologií. Realizací projektu ENET následně bylo vybudováno moderní evropské výzkumné Centrum zaměřené na základní i aplikovaný výzkum efektivního využívání energie s mezioborovou strukturou.