Laboratoř pro výzkum vysokoteplotních vlastností surovin

Laboratoř se specializuje na výzkum redukčních procesů a testování vysokoteplotních vlastností surovin v prostředí technologických plynů. Výzkumná činnost je zaměřena na stanovení základních technologických charakteristik kusové železné rudy, metalurgických pelet a aglomerátu, případně briket či pelet z železorudných metalurgických odpadů. V laboratoři je testována redukovatelnost a rozpadavost (změny pevnostních vlastností) těchto materiálů za podmínek simulující poměry v šachtě vysoké pece.

Základní vybavení:

• Zařízení RF-33/TV/RDI
• Laboratorní prosévačka
• Laboratorní sušička

Nabídka služeb:

Normované zkoušky:

• ISO 4695:2007 – Stanovení redukovatelnosti indexem redukovatelnosti
• ISO 7215:2007 – Stanovení relativní redukovatelnosti
• ISO 4696–1:2007 – Stanovení ukazatelů rozpadavosti po nízkoteplotní redukci statickými metodami (redukce CO, CO2 , H2 a N2)
• ISO 4696–1:2007 – Stanovení ukazatelů rozpadavosti po nízkoteplotní redukci statickými metodami (redukce CO a N2)

Nenormované zkoušky:

• Provedení nestandartních testů redukovatelnosti, mimo podmínky norem ISO.

Modelová predikce:

• Modelová predikce optimálních požadavků na vlastnosti rudné vsázky (redukovatelnost) a koksu (reaktivita) z hlediska minimalizace spotřeby koksu. Výstupem softwarových modelů jsou analytické diagramy, charakterizující možné optimum pochodu v závislosti na parametrech vsázky.

Spolupráce s praxí :

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s.
Progres Ekotech, s.r.o.

Kontaktní osoba:

Simona Jursová
e-mail:simona.jursova@vsb.cz
tel.: + 420 597 325 421

Pavlína Pustějovská
e-mail:pavlina.pustejovska@vsb.cz
tel.: + 420 597 325 421