Laboratoř Termických Procesů

Laboratoř se zabývá poskytováním služeb a výzkumem v oblasti termického zpracování odpadních materiálů a alternativních paliv se zaměřením na maximální efektivitu celého procesu. Cílem výzkumu termického zpracování odpadních materiálů je vývoj nových jednotek určených pro energetické a materiálové využití široké škály odpadů. Laboratoř se dále věnuje problematice produkce energie z malých zdrojů a technologiím „Waste-to-energy“.

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ

• Pyrolýza
• Zplyňování
• Torefikace (biouhel)
• Úprava a čištění procesních plynů
• Akumulace a hospodaření se energiemi

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

• Experimentální pyrolýzní jednotka s kapacitou 500g/h
• Poloprovozní pyrolýzní jednotka Pyromatic 250 s kapacitou až 250kg/h
• Stirlingův motor – Mikrokogenerační jednotka PCU35-GAS
• Kogenerační jednotka KE – MNG 100
• Stratifikační výměník WFC SC20 – 70kW
• Zařízení pro analýzu procesních plynů – procesní analyzátory Siemens FIDEMAT 6, CALOMAT 6, ULTRAMAT 6 a plynový chromatograf Master GC

NABÍDKA SLUŽEB

Laboratoř nabízí komplexní služby v oblasti energetického využití odpadů:

• Provedení kompletních testů na pyrolýzních jednotkách
• Spolupráce na vývoji zplyňovacích technologií
• Měření a analýzy pyrolýzních a zplyňovacích jednotek u zákazníka
• Analýzy vstupních materiálů
• Komplexní analýzy produktů
• Vývoj technologií pro energetické využití biomasy a odpadů dle požadavku zákazníka
• Konstrukční a projekční činnost v oblasti energetiky
• Konzultace v oblasti termického zpracování odpadních látek a alternativních pa­liv

Kontaktní osoba:

Jaroslav Frantík
e-mail: Jaroslav.frantik@vsb.cz
tel.: +420 597 325 722

Jan Najser
e-mail: jan.najser@vsb.cz
tel.: +420 597 327 154