Zvýšení účinnosti výroby stlačeného vzduchu v kompresorových stanicích pomocí ORC kompresoru.

Hlavním cílem projektu je využití odpadního tepla, které vzniká termodynamickými procesy při stlačování atmosférického vzduchu v kompresoru. Toto teplo je v současnosti možno využívat pro ohřev topných medií. V případě, že není možno teplo celoročně využít anebo v konkrétních průmyslových provozech vzniká obecně přebytek odpadního tepla, je toto teplo z kompresorů mařeno bez užitku. Součástí projektu je vytvoření teoretických předpokladů pro návrh a dále zhotovení a testování prototypu zařízení, které by bylo možno průmyslově vyrábět jako doplňující technologii v kompresorových stanicích malých, středních i větších podniků.Toto zařízení by využívalo nízkopotenciální odpadní teplo kompresorů pro zvýšení množství vyrobeného vzduchu, tedy celkové zvýšení účinnosti celého procesu stlačování.