Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro kogeneraci

Projekt zaměřený na řešení problematiky využívání agromateriálů pro výrobu elektrické energie a tepla. Úspěšné dokončení projektu předpokládá dosažení výsledků typu prototyp (Gprot) a poloprovoz (Zpolop). Konkrétně se jedná o prototyp gasifikačního zařízení na rostlinné peletizované palivo (agropelety) o celkovém výkonu 660 kW kvalitního plynu pro následné použití v kogenerační jednotce s výkonem 200 kWe a cca 380 kWt.