Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníku v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP

Cílem projektu je rozvoj odborné spolupráce mezi VŠB – TU Ostrava a Politechnikou Czestochowskou v oblasti řešení problematiky energetického využívání odpadů a zlepšování životního prostředí s dopadem na vymezenou oblast. Cílovými skupinami jsou pracovníci podniků těžkého průmyslu ve vymezené příhraniční oblasti, kteří budou v rámci seminářů pravidelné seznamováni s novými informacemi z oblasti společného výzkumu energetického využívání odpadů s ohledem na životní prostředí, vědecko-výzkumní pracovníci obou univerzit (PL+CZ), širší okruh odborníků (odborná veřejnost), kteří budou mít možnost seznámit se s odbornými články ve 2 metalurgických časopisech v CZ a PL a sborníku z konference METAL201 3 a studenti obou partnerských univerzit.Technické zázemí projektu bude zajištěno v rámci Centra ENET : Centra energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie.

Název projektové žádosti: Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníku v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP

Název žadatele: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET

Partner projektu: Politechnika Czestochowska

Financování: Z fondu mikroprojektů (oblasti podpory 3.3) Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Projekt je podpořen v rámci Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.