INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce obou institucí (ENET a GIG) společnou přípravou a realizací česko-polského odborného symposia k problematice LCA. Na tomto symposiu se vědecko-výzkumní pracovníci z obou stran hranice a odborníci z průmyslové praxe (CZ,PL) seznámí s novými trendy v oblasti ochrany životního prostředí a novou metodou hodnocení -LCA. Cílovou skupinu budou tvořit především akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci obou CZ, PL univerzit i dalších univerzit v rámci příhraniční oblasti. Dále odborníci z průmyslové praxe a zástupci podniků jak z CZ, tak PL, kteří budou formou workshopů seznámeni s novými trendy v ochraně životního prostředí a budou v rámci symposia diskutovat o navrhovaných řešení. Další cílovou skupinu budou tvořit studenti obou CZ, PL univerzit, kteří budou mít možnost se s těmito novými trendy seznámit.

Typ projektu: mikroprojekt typu C

Název projektové žádosti: Spolupráce vědecko-výzkumných CZ-PL institucí při organizaci česko-polského sympozia

Název žadatele: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET

Partner projektu: GIG Katowice

Projekt je podpořen v rámci Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.