Pyrolýzní jednotka s indukčním ohřevem

Výzkum a vývoj technologií pro zvýšení účinnosti a produktivnosti pyrolýzní jednotky pro energetické využití alternativních paliv, např. odpady při výrobě, ze zemědělství nebo komunální odpady. Použitím indukčního ohřevu reaktoru bude umožněno účinnější a přístupnější využití pyrolýzní jednotky. Mnohé z použitých konceptů bude možno dále aplikovat v jiných průmyslových oblastech.