Torifikace

Jedná se o návrh a realizaci řešení uceleného cyklu přípravy biouhlí s důrazem na vytvoření a optimalizaci technologie výroby finálního produktu pomocí torefikace. Součástí je také aplikace biouhlí coby prostředku k úpravě půdních vlastností v agrárním sektoru. Vyřeší se též problematika využití odpadní biomasy a to nejenom v rámci zemědělské produkce, ale i využití městské odpadní zeleně apod. Součástí konceptu je také spolu-výroba dále uplatitelných energeticky obohacených produktů.