Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů

Konečným cílem projektu je vývoj technologie určené k čištění a úpravě syntézních plynů vzniklých termickým zpracováním různorodých paliv, jako jsou dřevní i nedřevní biomasa a agro odpady, které nacházejí obtížné využití v současných zpracovatelských technologiích. Vyvíjená technologie se zaměřuje na potlačení negativních vlastností současných metod čištění procesních plynů v závislosti na druhu předřazeného termického zpracování a rozšiřuje tak oblast následného energetického využití. V rámci projektu bude vyroben prototyp a užitný vzor s kompletní dokumentací, určený pro komerční využití.