Projekty

Projekty TAČR

– Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích

– Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu


Řešené projekty

Projekt: i-AIR REGION

Operační program: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_026/00­01075
Doba realizace projektu: 1.1. 2018 – 31. 12. 2020


Ukončené projekty

– Charakteristika nedopalu v popelu z lokálních topenišť (studentská grantová soutěž)

– Výzkum chování uhlíku během termických procesů (studentská grantová soutěž)

– Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

– Výzkum fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích