Pracoviště pro výzkum vedlejších energetických produktů

Laboratoř pro studium znečišťujících látek v ovzduší

Laboratoř se zabývá výzkumem znečišťujících částic v ovzduší se zaměřením na výskyt organických látek a určení sekundárního organického aerosolu.


Laboratoř analytické pyrolýzy a organické geochemie

Laboratoř se specializuje na výzkum vlivů antropické činnosti v oblasti termických procesů na životní prostředí.


Odborná publikační činnost

V rámci tohoto oddílu je možné nalézt kompletní přehled o výsledcích vědy a výzkumu (publikace, metodiky apod.). Výsledky vědy jsou prezentovány za aktuální rok a léta 2015, 2016 a 2017.


Smluvní výzkum

V rámci tohoto oddílu je uveden kompletní přehled společností, se kterými v rámci smluvního výzkumu úzce spolupracujeme, včetně stručného popisu řešených úkolů za aktuální rok a léta 2015 a 2016.