Projektová a konstrukční činnost s podporou matematického modelování

Nabídka služeb:

• Měření geometrických a mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot v laboratoři „in situ“

• Poradenské a konzultační služby, zabývající se inženýrskými problémy

• Experimentální zkoušky, zkoušení a vyhodnocování partikulárních materiálů, konstrukčních detailů a prvků, prováděných na zkušebních modelech, poloprovozních dílech, nebo na reálných konstrukcích

• Problematika pevnostních výpočtů zásobníků a sil, strategie konstrukčních řešení pro dosažení procesu

• Diagnostika konstrukcí zásobníků a sil, případně problematických inženýrských děl s poruchami toku, měření tokovosti hmot

Oblast využití:

• Technologie a procesy přicházející do styku, nebo jinak související se sypkými hmotami a prášky

• Dopravní, manipulační a skladovací zařízení sypkých hmot

• Zařízení k výrobě, třídění, zdrobňování sypkých hmot

Spolupráce s praxí:

Alta, a.s.

DSD – Dostál, a.s.

Farmet, a.s.

NOEN, a.s.

WISTA, s.r.o.