Projekty smluvního výzkumu

2016

 • ČEZ Distribuce, a.s. – Studie a aktualizace návrhu jištění a parametrizace jistících prvků v distribuční síti nn v lokalitě Liščí Kopec.
 • ERÚ – Vzdělávací kurz „Energetika v kostce“.
 • ERÚ – Zpracování poradenských služeb ve věci posouzení časové posloupnosti jednotlivých typů revizí a prvního paralelního připojení.
 • ČEZ ESCO, a.s. – Zpracování analýzy obloukových výbojů a dalších dílčích analýz nutných pro zhotovení Arc-Flash Study.
 • PEDICO Machinery s.r.o. – Návrh polovodičového měniče hlavních pohonů pro třínápravovou lokomotivu.
 • ČEZ – GT „B“ měření vlastní spotřeby kotle v PPC Elektrárny Počerady
 • Vítkovice Power Engineering – GT „A“ měření vlastní spotřeby kotle C, D a E retrofitu Elektrárny Prunéřov II
 • TAMEH Czech, Valmet – Příprava GT a měření vlastní spotřeby kotle K14 v Arcellor Mittal Ostrava
 • Škoda Praha Invest – Analýza zdroje hluku transformátoru 4A1BAT91GT10X_ – 400/22 kV
 • Škoda Praha Invest – Lokalizace svodových proudů trakčních vedení v blízkosti Elektrárny Ledvice
 • VEOLIA Energie Česká republika, a.s. – Určení zdroje nesymetrie proudu

2015

 • ČEZ Distribuce a.s. – Sestavení modelu části DS, měření a vyhodnocení parametrů DS.
 • ERÚ – odborný kurz
 • ČEZ Distribuce a.s. – Zpracování metodiky výpočtu spotřeby elektřiny s ohledem na využití instalovaných elektrospotřebičů, jejich typické příkony a doby provozování.
 • ERÚ – Technické minimum licencovaných činností.
 • SIGMA DIZ spol. s r. o. – Provedení měření bludných proudů napájecích soustrojí a analýzu příčin nežádoucích jevů – vyjiskřování ozubených kol.
 • ČEZ Distribuce, a.s. – Sestavení modelu části DS.
 • Veolia Energie ČR – Měření vlastní elektrické spotřeby technologie odsíření v Teplárně Karviná
 • Lovochemie, a.s. – Měření výroby elektrické energie TG7 v Lovochemii, a.s.
 • Ostravská univerzita – Vyhodnocení příkonu budovy A Ostravské univerzity
 • Klen a Blažek – Hodnocení výskytu flikru
 • Veolia Energie ČR – Hodnocení výsledků měření elektromagnetického pole v prostorách teplárny Frýdek -Místek
 • Veolia Energie ČR – Technická diagnostika stavu výkonového transformátoru T4 110/22kV; 50 MV·A na Teplárně Karviná

2014

 • ERÚ – Vzdělávací kurz, školení
 • Phoenix-Zeppelin, Dalkia – Příprava měření startu ze tmy Teplárny Přerov
 • Tenza, a.s. – GT vlastní elektrické spotřeby kotle na spalování biomasy
 • Vítkovice Power Engineering – Přípava projektu GT vlastní blokové spotřeby retrofitu Elektrárny Prunéřov II
 • Dalkia Česká republika – Technická diagnostika budícího vinutí synchronního turbolaternátoru TG5 TKV
 • Dalkia Česká republika – Technická diagnostika stavu výkonového transformátoru T3 22/10,5/6,3 kV na Teplárně Karviná
 • ERAM – Měření parametrů kompresorové jednotky napájené z regulátoru fa ERAM spol. s r.o.
 • Hansen Electric – Hodnocení výsledků zkoušek synchronního generátoru
 • Povodí Odry – Technická diagnostika asynchronního generátoru TG1 a TG2 na vodní elektrárně Slezská Harta
 • Povodí Odry – Technická diagnostika synchronního generátoru na VD Kružberk

2013

 • FitCraft Energy s.r.o. – Charakteristika spotřeby vybraných spotřebitelů el. energie
 • ČEZ Distribuce a.s. – Analýza základních parametrů distribuční soustavy
 • ERÚ – Školení FVE pro odbor licencí ERÚ
 • Dalkia Industry – Měření příkonu Ventilátorů mokrých chladících věží CZCh dolu ČSA Karviná
 • Dalkia Industry – Měření výkonu kogenerační jednotky KGJ – Lazy
 • Dřevopar Loštice – Měření výkonu biomasové elektrárny Dřevopar, s.r.o, Loštice
 • Model – Měření vlastní spotřeby mikroturbíny v závodě Model Nymburk a Model Opava
 • ČEZ – GT „A“ měření vlastní spotřeby kotle v PPC Elektrárny Počerady
 • ČEZ – GT „A“ měření vlastní spotřeby kompresorů v PPC Elektrárny Počerady
 • ČEZ – GT „B“ měření vlastní spotřeby kotle A, B a C v Elektrárně Tušimice II
 • Dalkia Česká republika – Technická diagnostika stavu výkonového transformátoru T01 22/6kV; 6,3 MV·A na Teplárně Frýdek – Místek
 • Dalkia Česká republika – Technická diagnostika stavu výkonového transformátoru T5 110/22kV; 40 MV·A na Teplárně Karviná
 • Klein a Blažek – Návrh opatření ke snížení hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v Klein&Blažek, spol. s r. o.
 • Teplárna Otrokovice – Technický audit úseku elektro TEplárna Otrokovice, a.s.

2012

 • ČEZ Distribuce a.s. – Studie vlivu rozptýlené výroby připojené k DS vn na jalový výkon.
 • TPUE – Energie v dopravě a demonstrace infrastruktur
 • JMM CS s.r.o. – Spolupráce na vypracování podkladů a provedení přednášky
 • Severočeské doly a.s. – Výzkum parametrů důlních strojů
 • TPUE – Vypracování 4. draftu dokumentu „Energie v dopravě“
 • Dalkia – Měření vlastní spotřeby elektřiny pro výrobu elektřiny v Teplárně Stonava
 • Klein a Blažek – Optimalizace zpětných vlivů výrobních procesů na distribuční síť
 • AlInvest Břidličná, a.s. – Měření elektrizační soustavy dle požadavků ČSN EN 50160.
 • Město Ostrava – Inventura emisí a Akční plán udržitelné energetiky

2011

 • Massag-Stamping – Měření spotřeby elektrické energie
 • Sodexo – Optimalizace nákladů na elektrickou energii v Provozovně Lesík, Ostrava-Vítkovice
 • AlInvest Břidličná – Měření a vyhodnocení kvality elektrické energie
 • ČEZ – Pilotní projekt akumulace energie v bateriích – aplikace v distribuční soustavě
 • Dalkia – Komplexní diagnostika transformátoru na TČA3
 • Povodí Odry – Studie na provedení diagnostické údržby elektro zařízení vodního díla Slezská harta
 • Vítkovice mechanika, a.s. – Analýza elektrických parametrů napájecí soustavy