Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy

Cílem je prototyp modulárního a škálovatelného (10–100kVA) systému měničů elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou. Hmotnostní výkonová hustota dosáhne nejméně 4kW/kg, pro specifické aplikace potom až 10kW/kg v letectví a 12kW/kg v automobilovém průmyslu. Objemová výkonová hustota dosáhne nejméně 2kW/l. Dojde ke snížení ztrátového výkonu, avšak ne jako cíle, nýbrž je toto klíčem k těsné integraci komponent.,

Hlavní příjemce dotace: Honeywell International s.r.o.