Výzkum v oblasti technologií pro smart grids

Registrační číslo: SP2017/159

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2017

V souladu se všemi strategickými dokumenty EU a ČR v oblasti smart grids jsou v popředí zájmu oblasti výzkumu zaměřené na řízení mikrosítí, elektromobilitu, využití obnovitelných zdrojů nebo v neposlední řadě problematika akumulace elektrické energie. Tento projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na výše uvedené aktuální témata a jejich vzájemnou kombinaci a interakci. V oblasti mikrosítí je výzkum zaměřen na problematiku ostrovních provozů energetických jednotek, v oblasti elektromobility je projekt zaměřen na vzájemnou interakci elektromobilů a ostrovních jednotek nebo distribuční sítě s ohledem na koncepci „vehicle to grid“ a "vehicle to home“ a vzájemné sdílení akumulační kapacity mezi ostrovními energetickými jednotkami prostřednictvím elektromobilů. V oblasti řízení mikrosítí je kladen důraz na vývoj systému řízení se zaměřením na možnost udržování vyrovnané bilance toků energií mezi jednotlivými mikrosítěmi. K výše uvedeným předmětům výzkumu a vývoje bude využito sofistikovaných metod založeným na prvcích umělé inteligentce, strojovém učení nebo bio-inspirovaných predikčních metodách.