Portál pro sdílení informací o moderních technologiích pro řízení energetických jednotek s podporou mobility v rámci mezinárodní spolupráce

Registrační číslo:

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2017

Cílem projektu je vytvoření virtuálního prostředí sdíleného prostřednictvím webového komunikačního portálu demonstrujícího v reálném čase toky energií uvnitř testovací energetické jednotky demonstrující rodinný dům vytvořené v areálu VŠB-TUO, které bude sloužit jako testovací polygon pro vývoj nových technologií řízení v souladu s vizemi a strategií IoT a Industry 4.0 v energetických jednotkách. Takto vytvořené virtuální prostředí bude tvořit společný základ pro testování nových technologií řešitelského týmu sestaveného z expertů VŠB-TUO a partnerských univerzit University of Salamanca a University of Alberta s podporou mobility mezi jednotlivými institucemi. Výsledky projektu přispějí k rozvoji moderních technologií s následnou aplikací především v regionech postižených negativními vlivy těžkého průmyslu a dále přispějí k rozvoji povědomí nových trendů pro různé skupiny potenciálních zájemců z řad průmyslových partnerů i vědeckých institucí a dále zvýší konkurenci schopnost firem operujících v daném sektoru.