Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni

Registrační číslo: TH01020426

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2015 – 31.12.2017

Hlavním cílem projektu je vyvinout, pilotně ověřit a ekonomicky vyhodnotit systém pro aktivní řízení výroby, distribuce a spotřeby energie v energetické jednotce na lokální úrovni. Energetickou jednotkou rozumíme platformu s výkonovou hladinou odpovídající rodinnému domu či administrativní budově, která je schopna pracovat v ostrovním provozu tedy nezávisle na dodávkách z vnější energetické soustavy a jako zdroje tepelné a elektrické energie využívá především lokální obnovitelné zdroje při současném dodržení bezpečného a spolehlivého provozu. Vytvořené řešení bude vysoce škálovatelné, což zajistí jeho využitelnost nejen pro výše zmíněné objekty, ale i pro úroveň mikro-regionu (distribuční sítě). Výsledky projektu budou ověřeny prostřednictvím simulací a pilotního provozu na lokální úrovni.