Projekty

Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy

Registrační číslo: TH02020191

Řešitel za VŠB – TUO: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 30.9.2020


European Energy Research Alliance

Registrační číslo:

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.12.2017


Výzkum v oblasti technologií pro smart grids

Registrační číslo: SP2017/159

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2017


Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni

Registrační číslo: TH01020426

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2015 – 31.12.2017


Portál pro sdílení informací o moderních technologiích pro řízení energetických jednotek s podporou mobility v rámci mezinárodní spolupráce

Registrační číslo:

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2017