Laboratoř inteligentních sítí

Aktuálně:

Konference „Smart region“ – hotel Imperial Ostrava 15.9.2017

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. prezentoval možnosti smysluplného využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a energetického zpracování odpadu v regionu.

Zpráva v na www.idnes.cz

Děkovný dopis

Melting Pot v rámci Colours of Ostrava – 22.7.2017

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. prezentovali výsledky výzkumu na akci Metling Pot, která se konala v rámci festivalu Colours of Ostrava. V rámci programu „Na kafe s…“ diskutovali s účastníky festivalu o problematice „Energeticky soběstačného rodinného domu“.

Seminář EGÚ Praha Engineering – 26.4.2017

V Praze se konal seminář s názvem „KONCEPT SMART GRIDS & METERING – PRINCIPY, DIGITALIZACE V ENERGETICE. SMART CITY PERSPEKTIVY A REALIZACE DLE NAPSG ČR“ Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. prezentoval v rámci tohoto semináře vyzvanou přednášku s názvem" VYUŽITÍ OZE PRO NAPÁJENÍ OSTROVNÍCH SYSTÉMŮ".

Summer Energy School 2017 in Oviedo (Spain)

Ve dnech 10.-15. 7. se prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. zúčastnili letní školy zaměřené na aktuální problémy v oblasti energetiky. Letní školu pořádá University of Oviedo. V rámci účasti byly předneseny dvě přednášky s názvy „Experiences with longtime off-grid system operation“ a „Off-grid systems in Framework of Energy 4.0.“ Účast byla financována z projektu Podpora mezinárodních vztahů v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu za finanční podpory Moravskoslezské­ho kraje.

Veletrh AMPÉR

Systém pro sdílení akumulační kapacity elektromobilu pro napájení rodinného domu bude prezentován na největším tuzemském elektrotechnickém veletrhu AMPÉR. Výzkumný tým doc. Mišáka představí unikátní řešení, které umožní napájení např. rodinného domu prostřednictvím energie akumulované v bateriích elektromobilu.

Seminář Údržba a diagnostika

V rámci veletrhu AMPÉR se koná dne 23.3. od 9:00 konference Údržba a diagnostika, vedoucím jedné ze sekcí bude doc.Ing.Stanislav Mišák, Ph.D.

Současně bude přednesen příspěvek „Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů s využitím koncepce Industry 4.0“.

Infotherma 2017

Na výstavě Infotherma bylo prezentováno unikátní řešení s názvem „Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu“, který na této výstavě obsadil 1. místo v kategorii patenty a vynálezy.