Laboratoř inteligentních sítí

Aktuálně:

2018

Konference DIAGO 2018

Centrum ENET se stalo hlavním partnerem 37. ročníku konference DIAGO 2018, která se koná ve dnech 29.-31.1. 2018. V rámci konference prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. přednese vyzvanou přednášku na téma Eliminace ferorezonance u přístrojových transformátorů napětí. Odkaz

Infotherma 2018

Ve dnech 22. až 25. 1. 2018 se koná výstava Infotherma, Centrum ENET bude na této výstavě prezentovat Sofistikovaný systém řízení ostrovního systému pro rodinný dům. Součástí výstavy je i odborný program, kde proběhne vyzvaná přednáška na téma „Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu“. Podrobnější informace.

Czech Technology Platform Smart Grid Award

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. se v pátek 19.1.2018 zúčastní slavnostního předání Czech Technology Platform Smart Grid Award.

2017

Vyzvaná přednáška prof. Petr Musílek – VŠB – TU Ostrava 10.11.2017

Dne 10.11.2017 se konala vyzvaná přednáška prof.Ing. Petra Musílka z University of Alberta na téma "Hosting Capacity of Urban Distribution Grids.

Konference „Smart region“ – hotel Imperial Ostrava 15.9.2017

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. prezentoval možnosti smysluplného využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a energetického zpracování odpadu v regionu.

Zpráva v na www.idnes.cz

Děkovný dopis

Melting Pot v rámci Colours of Ostrava – 22.7.2017

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. prezentovali výsledky výzkumu na akci Metling Pot, která se konala v rámci festivalu Colours of Ostrava. V rámci programu „Na kafe s…“ diskutovali s účastníky festivalu o problematice „Energeticky soběstačného rodinného domu“.

Seminář EGÚ Praha Engineering – 26.4.2017

V Praze se konal seminář s názvem „KONCEPT SMART GRIDS & METERING – PRINCIPY, DIGITALIZACE V ENERGETICE. SMART CITY PERSPEKTIVY A REALIZACE DLE NAPSG ČR“ Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. prezentoval v rámci tohoto semináře vyzvanou přednášku s názvem" VYUŽITÍ OZE PRO NAPÁJENÍ OSTROVNÍCH SYSTÉMŮ".

Summer Energy School 2017 in Oviedo (Spain)

Ve dnech 10.-15. 7. se prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. zúčastnili letní školy zaměřené na aktuální problémy v oblasti energetiky. Letní školu pořádá University of Oviedo. V rámci účasti byly předneseny dvě přednášky s názvy „Experiences with longtime off-grid system operation“ a „Off-grid systems in Framework of Energy 4.0.“ Účast byla financována z projektu Podpora mezinárodních vztahů v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu za finanční podpory Moravskoslezské­ho kraje.

Veletrh AMPÉR

Systém pro sdílení akumulační kapacity elektromobilu pro napájení rodinného domu bude prezentován na největším tuzemském elektrotechnickém veletrhu AMPÉR. Výzkumný tým doc. Mišáka představí unikátní řešení, které umožní napájení např. rodinného domu prostřednictvím energie akumulované v bateriích elektromobilu.

Seminář Údržba a diagnostika

V rámci veletrhu AMPÉR se koná dne 23.3. od 9:00 konference Údržba a diagnostika, vedoucím jedné ze sekcí bude doc.Ing.Stanislav Mišák, Ph.D.

Současně bude přednesen příspěvek „Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů s využitím koncepce Industry 4.0“.

Infotherma 2017

Na výstavě Infotherma bylo prezentováno unikátní řešení s názvem „Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu“, který na této výstavě obsadil 1. místo v kategorii patenty a vynálezy.