Laboratoř inteligentních sítí

Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy

Registrační číslo: TH02020191

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 30.9.2020


Ostrovní systémy, mikrosítě

Výzkumný tým se zabývá komplexním multioborovým výzkumem a vývojem v oblasti decentralizované výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ostrovními systémy a jejich řízením. Tým je tvořen odborníky v oblasti elektroenergetiky, měřicí a řídicí techniky, informatiky a matematiky.


Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids

Registrační číslo: SP2018/58

Řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2018 – 31.12.2018


Vehicle to home, Vehicle to grid

Výzkumný tým se zabývá vývoj technologií pro systémy, které umožňují kooperaci a sdílení akumulační kapacity mezi elektromobily a stacionárními akumulačními jednotkami pro napájení elektrických sítí (ostrovních i distribučních).


Diagnostika elektrických zařízení

Členové výzkumného týmu poskytují rozsáhlé služby v oblasti diagnostiky elektrických zařízení. Tým se zaměřuje na diagnostiku elektrických strojů točivých i netočivých, včetně diagnostiky elektrických sítí NN, VN.


Spolehlivost elektrických sítí

Výzkumný tým se zabývá otázkami spolehlivosti elektrických sítí. K dispozici je databáze o poruchách a výpadcích elektrické energie v distribučních sítích, obsahující údaje od roku 2000.