Přístrojové vybavení

Emisní měřicí vozy Ducato a IVECO vybavené analyzátory emisí firmy Hartmann & Braun a Siemens pracujícími na principu absorpce infračerveného spektra pro stanovení koncentrací CO, SO2, NOx a analyzátor pracující na principu paramagnetických vlastností kyslíku pro stanovení koncentrace O2, FID analyzátor pro měření CxHy, analyzátor FTIR a kontinuální analyzátor Hg.

Dva měřicí vozy Fiat Ducato vybavené aparaturou pro speciální měření a měření tuhých znečišťujících lá­tek.

Speciální chlazené sondy s operační délkou až 6 m pro měření rychlostních, koncentračních a teplotních polí ve spalovacích komorách, příprava pro denitrifikační metody SNCR a SCR.

Aparatura pro diagnostiku mlecích okruhů a odběr uhelného prášku. Měřicí systém firmy National Instruments.

Termovizní diagnostika, termovizní kamera.

Tlakové snímače firem Rosemount a Yokogawa s digitální komunikací Field Bus.

Rychlostní sondy (Prandtlovy, klínové, válcové), vrtulkové a žárové anemometry pro měření průtoku.

Měření teplot v širokém rozsahu, termočlánky R, B, S, K. Přesné teploměry Pt. Kontinuální záznam měřených hodnot.

Aparatura pro měření rosného bodu spalin.

Dvoukanálový analyzátor pro měření koncentrace SO2 ve směsi plynů na principu GFC IR metody (z důvodů eliminace interferencí na jiné složky ve spalinách)

Snímač průtoku tekutin (průtokoměr) pracující na principu ultrazvuku – Dopplerova jevu – pro měření tekutin, které jsou silně mechanicky znečistěné, případně obsahují příměsi typu bublin plynu v kapalině.

Systém měření a sběru dat (teploty: Pt100, termočlánky, proudové smyčky 4–20 mA, napětí 0–100 mV) s digitální komunikací Foundationfieldbus.