Projekty smluvního výzkumu

2017

 • Realizace garanční zkoušky „B“ denitrifikace kotle K6 v Elektrárně Opatovice, realizace 2015. Generální dodavatel SES Tlmače
 • Garanční zkoušky typu „B“ fluidního kotle K14 140 t/h páry a souvisejícího zařízení v ENERGETICE TŘINEC, a.s. Realizace 2015. Generální dodavatel SES Tlmače
 • Projekt předgarančního a garančního měření kotle K9, K10 v rámci akce ekologizace kotlů, Arcelor Mittal Ostrava
 • Předgarančního měření kotle K9v rámci akce ekologizace kotlů, Arcelor Mittal Ostrava
 • Garanční zkoušky kotlů K2.1 a K3.1 v rámci komplexní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále
 • Garanční zkoušky typu „B“ snížení emisí NOx v El. Dětmarovice metodou SCR na výrobním bloku VB3 a VB4 v Elektrárně Dětmarovice
 • Měření parametrů kotle K16 před rekonstrukcí, UNIPETROL Litvínov
 • Měření parametrů kotle K17 před rekonstrukcí, UNIPETROL Litvínov
 • Projekt a realizace zkoušek v rámci bonusového plánu nového fluidního kotle K14, Tameh Czech, s.r.o.

2016

 • Garanční zkoušky výrobních bloků C, D, E v ČEZ, a.s. Elektrárně Prunéřov, Realizace 2016. Generální dodavatel Vítkovice Power Engineering.
 • Optimalizace provozu kotle K8 ve společnosti Veolia, a. s. Elektrárna Kolín.Termín realizace 2016–2017.
 • Projekt a realizace ekologizace kotlů metodou SNCR v teplárně T700 ve společnosti UNIPETROL Litvínov. Termín realizace 2016–2018.
 • Provedení GZ kotlů K2, K3 a K4 ve Výtopně Dolní Bruntál.
 • Měření falešného vzduchu v Teplárně Komořany.
 • Garanční zkoušky kotle linky výroby kyseliny sírové, Precheza, Přerov.
 • Garanční měření – měření účinnosti kotle K7 USS Košice.
 • Měření spalin na spalinovém kotli v Bacau – Rumunsko (Bacau I.)
 • Garanční zkoušky kotlů K1 a K3 v rámci akce „Primární a sekundární opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
 • Optimalizace provozních parametrů bagrovacích čerpadel v bagrovací stanici EVI, ČEZ, a.s.
 • Měření parametrů kotle K15 před rekonstrukcí, UNIPETROL Litvínov
 • Garanční zkoušky HRHWB č. 10 Oradea, Rumunsko
 • Garanční zkoušky HWB č. 20 a č. 30Oradea, Rumunsko
 • Ověřovací Měření kotle K1, Teplárna Přívoz, Veolia Energie ČR, a.s.
 • Projekt a realizace garančních zkoušek nového fluidního kotle K14, Tameh Czech, s.r.o.

2015

 • Projekt a realizace garanční zkoušky denitrifikace výrobních bloků 200 MWe VB 22, 24 a 25 v ČEZ, a.s. Elektrárně Počerady 2015. Generální dodavatel ALSTOM POWER
 • Projekt a realizace garanční zkoušky denitrifikace kotlů K1 až K6 v Elektrárně Opatovice, realizace 2015. Generální dodavatel SES Tlmače.
 • Garanční zkoušky ekologizace SCR výrobních bloků 200 MWe V3 a VB4 v ČEZ, a.s. Elektrárně Dětmarovice. Realizace 2015. Generální dodavatel Vítkovice Power Engineering.
 • Projekt a realizace garanční zkoušky fluidního kotle K14 140 t/h páry a souvisejícího zařízení v ENERGETICE TŘINEC, a.s. Realizace 2015. Generální dodavatel SES Tlmače.
 • Projekt a realizace garanční zkoušky horkovodních kotlů 116 MWt Timisoara, Rumunsko. Realizace 2015. Generální dodavatel EKOL Brno.
 • Optimalizace provozu kotlů K1 a K3 ve společnosti Veolia průmyslové služby, Teplárna Stonava. Instalace monitoringu stability spalování na obou kotlích. Realizace 2015–2016.
 • Provedení opakované garanční zkoušky snížení emisí NOx v El. Dětmarovice metodou SCR na výrobním bloku VB3.
 • Provedení opakovaného garančního měření plynových kotlů ve Veolii, a.s. Výtopna Vlašim.
 • Měření a návrh optimalizace teplotního pole a koncentrace kyslíku a CO ve spalinách ve spalovací komoře kotle v Kolíně.
 • Garanční měření typu „A“ kotle K15 v Synthesia Pardubice.

2014

 • Projekt a realizace garančních zkoušek v Teplárně Planá nad Lužnicí, Fluidní kotle + odsíření. Realizace 2014 až 2016. Generální dodavatel PSG Zlín.